Arv, Testamente & Framtidsfullmakt

När någon olyckligtvis går bort kan man ärva saker såsom till exempel föremål eller pengar. Det innebär alltså att man får tillgång till de tillgångar den bortgångne har. Innan man går bort skriver man ofta ett så kallat testamente. I det kan man skriva vilka som ska få ta del av tillgångarna, samt hur stor del eller procent de berörda kommer att få ta del av.

Kan alla ärva?

Både ja och nej. Den bortgångne kan skriva till vem som helst i testamentet men testamentet måste också vara giltigt för att det ska gälla. Och för det krävs det att det är utformat på rätt sätt och att den avlidne har haft utomstående personer som bevittnat framtidsfullmakt när det skrevs. Men det finns också vissa lagar som gäller för testamentet och som säger att antingen partnern, om det finns någon, alternativt barnen och barnbarnen till den avlidne ska ärva en del. Den avlidne kan alltså inte testamentera bort hela arvet till vem som helst, men kan testamentera en del av arvet. Den del som är över efter att bröstarvingarna eller partnern fått sin del kan alltså den avlidne testamentera bort till vem som helst.

Vad säger lagen?

Men vad säger då lagen och vilka är det egentligen som kan ärva? Det beror på, om den avlidne var gift kan till exempel partnern ärva en del, alternativt allting om det finns ett äktenskapsförord. Men om den avlidne inte var gift ärver bröstarvingarna en viss procent. Bröstarvingar är den avlidnes barn och barnbarn. Därför bör man kolla upp vad som gäller, vad lagen säger och även se över om testamentet är giltigt. För det kan man ta hjälp av en advokat om man själv är osäker. Om det däremot inte finns något testamente skrivet är det alltså bröstarvingarna alternativt partnern som ärver allt.

Fördelar och nackdelar med arv

Fördelen med att ärva kan ju vara om man själv har en ansträngande ekonomi, och om man då får ärva ett visst belopp eller föremål kan det hjälpa till lite på traven. Men det finns också nackdelar med att ärva. Familjemedlemmar kanske kommer i kant med varandra om de tycker att arvsuppdelningen är orättvis. Man kan också bli girig, vilket även det kan påverka övriga familjemedlemmar negativt. Men även tiden och energin det tar med en arvsuppdelning kan påverka, då det är en process. Samt att det förmodligen inte är det första man tänker på och har ork för när man förlorat en som stått nära.

Dödsboet

Man ärver aldrig några skulder om den avlidne till exempel hade några skulder. Däremot betalas skulderna alltid först om det finns tillgångar i dödsboet, som det kallas när en person avlidit. De kostnader som dödsboet ska täcka i första hand är till exempel begravningskostnader och skulder. Om den avlidne ägde ett hus som var belånat, ska intäkterna för husförsäljningen gå till lånekostnaderna först innan någon kan ärva något alls.