Företagslån för småföretag

Ibland behöver företag hjälp med sin finansiering från https://företagslån.net. Särskilt den första tiden efter uppstarten brukar vara problematisk. En vanlig lösning är att ansöka om ett företagslån.

Precis som namnet antyder är företagslån en typ av lån som är anpassade för att passa just företag. De lånebelopp som erbjuds är generellt sett större än de lån som erbjuds till privatpersoner. Kraven på låntagaren ser också annorlunda ut. Givetvis måste det finnas ett registrerat och aktivt företag. Personen som tecknar lånet måste också ha en koppling till verksamheten.

Krav för att få företagslån beviljat
De exakta kraven skiljer sig åt mellan olika långivare, men grundkraven brukar se ut enligt följande:

• Låntagaren ska ha ett företagsengagemang. En vanlig situation är att låntagaren är en av ägarna eller till exempel sitter i styrelsen.
• Företaget ska vara registrerat i Sverige. Utlandsregistrerade företag har i regel mycket svårt att ta ett svenskt företagslån.
• Det måste finnas uppgifter tillgängliga för att kunna uppskatta företagets återbetalningsförmåga. I vanliga fall brukar långivaren vilja se bokslut för de senaste åren. Är företaget helt nystartat kan långivaren nöja sig med att titta på affärsplan och planerad budget.
Om företaget uppfyller alla grundkrav så kommer långivaren göra en bedömning och ganska snart meddela om företagslånet beviljas eller avslås. Vad som är viktigast för ansökan är att visa att företaget är seriöst, har ordning på sin ekonomi och god framtida potential. Då kommer långivaren uppleva att risken är lägre. Upplevs risken däremot som hög, är sannolikheten stor att långivaren vill bli kompenserad för det, till exempel genom att ta ut högre ränta för lånet.

Säkerhet eller ej?
Eftersom företagslån ofta handlar om relativt höga lånebelopp är det ganska vanligt att långivaren kräver någon form av säkerhet. Det fungerar som en slags garanti för att de ska få tillbaka sina pengar som lånet inte betalas tillbaka enligt låneavtalet. En ganska typisk situation för företagslån är att någon går i borgen för lånet, en så kallad borgensman. Den personen förbinder sig att kliva in och betala skulden i händelse av att företaget inte sköter sitt åtagande. Det är viktigt att förstå konsekvenserna av att bli borgensman. Allt som lämnats som säkerhet är något som långivaren har full rättighet att utnyttja om låneavtalet inte följs.

Det andra alternativet är att teckna ett företagslån utan säkerhet. När långivaren enbart måste förlita sig på företagets återbetalningsförmåga är de sällan beredda att gå med på ett lika högt lånebelopp. Småföretag behöver dock inte alltid särskilt mycket finansiering för att få fart på verksamheten, så ibland är ett mindre företagslån utan säkerhet fullt tillräckligt.